USB: solidarietà ai lavoratori del porto di Koper-Capodistria

Delegazione USB Lavoro Privato partecipa a manifestazione in Slovenia

Trieste -

USB LP – CLPT E’ AL FIANCO DI MLADEN JOVIČIČ E DEI LAVORATORI DEL PORTO DI KOPER-CAPODISTRIA NELLA LORO LOTTA CONTRO LA PRIVATIZZAZIONE DEL PORTO

 

 

Una delegazione di USB LP – CLPT ha partecipato il 30 gennaio a Capodistria alla manifestazione contro il tentativo di licenziamento di Mladen Jovičič, dirigente del Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti - Sindacato dei gruisti delle attività portuali, che è stato il fulcro dell’opposizione popolare alla privatizzazione del porto di Capodistria. L’attacco a Mladen è un attacco a tutto il sindacato portato dalla nuova dirigenza del porto imposta dal governo sloveno con l’evidente intento di sbarazzarsi di chi è riuscito ad ottenere importanti miglioramenti delle condizioni di lavoro per i portuali di Capodistria, ma sopratutto ha svolto un ruolo di catalizzatore nella battaglia contro la privatizzazione del porto.

USB LP – CLPT è decisamente al fianco di Mladen e di tutti i lavoratori portuali di Capodistria.

Chi tocca uno tocca tutti!

Vsi smo Mladen – Siamo tutti Mladen

 

 

TISKOVNO SPOROČILO – S PROŠNJO ZA OBJAVO

 

USB LP – CLPT JE NA STRANI MLADENA JOVIČIČA IN KOPRSKIH PRISTANIŠKIH DELAVCEV V BORBI PROTI PRIVATIZACIJI LUKE KOPER

 

Delegacija USB LP – CLPT je 30. januarja sodelovala na manifestacij proti poskusu odpusta z dela Mladena Jovičiča, voditelja Sindikata žerjavistov pomorskih dejavnosti, ki je odigral odločilno vlogo v ljudski mobilizaciji proti privatizacij Luke Koper. Napad na Mladena je napad na sindikat, ki ga je od vlade vsiljeno novo vodstvo Luke Koper izvedlo, da bi se znebilo organizacije, ki je izborila pomembne izboljšave delovnih razmer za pristaniščnike, predvsem pa je bil katalizator uspešne opozicije privatizacij Luke Koper.

USB LP – CLPT je odločno na strani Mladena in koprskih pristaniških delavcev.

Če se dotaknejo enega, se dotaknejo vseh!

Vsi smo Mladen!

 

Trieste/Trst, 30/1/2018

Per/Za USB LP FVG

Sandi Volk