ODPIRAJO SE NOVI ODDELKI A BREZ OSEBJA POTREBNEGA ZA NJIHOVO DELOVANJE

OBČINSKE VZGOJNE SLUŽBE

Trieste -

Na začetku tekočega šolskega leta je sedanja očinska uprava, prevzemajoč odločitev predhodne uprave, odprla novo Šolsko dopolnjevalno službo (Ricreatori) v slovenskem jeziku.

 

Gre za nedvomno pozitivno novost, škoda le, da nista ne prejšnji in niti sedanji občinski odbor poskrbela, da bi uvedla tudi postopke za rekrutiranje vsega osebja, ki je potrebno za dejansko delovanje nove službe.

 

Naš sindikat je že večkrat pozval upravo, naj poskrbi v tem smislu, Občina pa se je odzvala le z medlimi odgovori, konkretnega ukrepa pa ni bilo nobenega. Uprava torej ni poskrbela za pripravo posebne lestvice suplentov v stanju poučevati v slovenskem jeziku, ki so sicer že predvidene za vse občinske otroške jasli in male šole.

To pomeni, da ni Občina v primeru odsotnosti rednega vzgojitelja v stanju zagotoviti njegove nadomestitve z osebjem s potrebnimi kvalifikacijami, oziroma Občina ni v stanju zagotoviti pravilnega in rednega delovanja službe, ki jo poleg vsega nudi uporabnikom proti plačilu.

 

Zato še enkrat pozivamo občinsko upravo, naj podvzame ukrepe za dokončno odpravo te zelo hude nepravilnosti.

Službe lahko delujejo le, če imajo potrebno osebje!

 

USB P.I. Comune di Trieste

Maria Pellizzari

Carlo Iernetti

 

kontakt: 3382224542

3289377077

 

www.primorski.it/stories/trst/262896_nova_slovenska_sluba_a_brez_osebja/